بازار روبان
مشاهده دسته بندی ها


  تعویض و ارجاع کالا

  ازآنجائیکه حفظ رضایت مندی مشتریان دراولویت فعالیت های شرکت زرتجارت روبان است، این شرکت امکان بازگرداندن وتعویض کالای خریداری شده توسط مشتریان را با توجه به شرایطی عمومی ارجاع کالا فراهم نموده است.
  •    شما می توانید کالای خریداری شده را (درصورت باز نکردن پوشش دور بسته بندی خود محصول) تا ۷ روز پس از دریافت کالا با انجام مراحل بازگشت کالا مرجوع نمایید.
  •  در صورت باز کردن پوشش پلاستکی دور جعبه محصول و مشاهده ی هر گونه عیب و نقص و مغایرت کالای ارسال شده ( اختلاف در مدل،رنگ،سایز و...)
      با کالای درخواستی در صورت انجام درست مراحل ارجاع کالا و اعلام عدم رضایت تحت شرایط عمومی تا ۲۴ ساعت به واحد خدمات پس از فروش امکان
      تعویض کالا وجود دارد.
  •   این امکان در مورد کالاهای خاص* وجود ندارد(منظور از کالای خاص تمامی محصولات آرایشی و بهداشتی و همچنین لوازم مربوط به گروه ابزار آرایش صورت و ناخن و کلیه زیورآلات می باشد).
  مراحل ارجاع کالا:
  •  تماس با واحد خدمات پس از فروش و دریافت « کد بازگشت کالا »
     ‫شماره تماس واحد خدمات پس از فروش‬:   ۰۲۱-۴۷۰۸ و ۴۹۷۶۱۰۰-۰۲۱
    (داخلی۲۱۱الی ۲۱۳)
    ایمیل : sales‪@‬ruban‪.‬com
  •  وارد کردن « کد بازگشت کالا » در محل مورد نظر و کامل نمودن فیش.   
  شرایط عمومی ارجاع کالا:
  •    در صورت مشاهده ی صدمه ونقص قابل مشاهده وظاهری از بازکردن بسته بندی کالا پرهیز نمایید
  •    درصورت مغایرت کالای ارسال شده (اختلاف در مدل،رنگ،سایزو...)  با کالای درخواستی؛ اگر این مغایرت بدون باز کردن بسـته بنــدی قابل
        تشخیص باشد از باز کردن بسته بندی آن خودداری نمایید چراکه در این صورت تنها به درخواستهایی میسر است که کالا از حالت پلمپ و یا بسته بندی اولیه خود خارج نشده باشد.
  •    اگر مغایرت و یا آسیب قابل مشاهده پیش از باز کردن بسته بندی اولیه نباشد درهنگام فرستادن محصول نسبت  به ارسال بسته بندی اولیه نیز اقدام نمایید.
  •    اگر پیش از آنکه محصول خریداری به دست شما برسد از خرید خود منصرف شده اید در اسرع وقت با شرکت تماس بگیرید تا از ارسال
         کالا در صورت ارسال نشدن جلوگیری شود.
  •    اگر محصول خریداری شده در اثر حمل و نقل آسیب دیده باشد نیز حتما ظرف ۲۴ ساعت کاری پس از دریافت محصول با واحد خدمات پس از فروش تماس کد بازگشت کالا را دریافت نمایید.        
  *‬تعریف کالای خاص:
  منظور از کالای خاص تمامی محصولات آرایشی و بهداشتی و همچنین لوازم مربوط به گروه ابزار آرایش صورت و ناخن و کلیه زیورآلات می باشد.
  شرایط ارجاع کالای خاص:
  •    ‫‬در مورد این محصولات امکان بازگشت تنها در شرایطی وجود دارد محصول به هیچ وجه ازبسته بندی خارج نشده باشد.
  ‫    ‬مراحل ارجاع کالا درمورد کالاهای خاص نیزمانند کالاهای غیرخاص می باشد.

  در مورد پوشاک بانوان ( مانتو روسری کفش )
  مشتری در تهران پس از دریافت کالا آن را بررسی مینماید و در صورت مطابقت نداشتن کالا با سفارش ، زدگی یا پارگی – مناسب نبودن سایز بدون آنکه برچسب کالا جدا شده باشد به پیک باز میگرداند. در صورتی که مشتری کالا را قبول نماید دیگر امکان بازگشت وجود ندارد.

  در شهرستان :
  در صورت مطابقت نداشتن کالا با سفارش – زدگی یا پارگی یا  نا مناسب بودن سایز بدون آن که برچسب کالا جدا شده باشد:
  مراتب همان روز به مسئول خدمات مشتری اعلام میگردد و کالا برگشت داده شده ، در غیر این صورت امکان بازگشت وجود ندارد.


  ضوابط عمومی ارجاع کالا:
  •    ‫ کارشناسان خدمات پس از فروش بعد از بررسی درخواستهای اعلام شده در مورد تعــویض، جایگزینی و یا استــرداد هزینه تصمیم گیــری نهــایی خواهند نمود.
  •    ‫ تعویض کالا‬ مشروط به موجود بودن کالای مورد نظر درانباراست.
  •    ‫‬ درصورت انصراف مشتری از خرید، مبلغ پرداختی در مدت ۳ روز کاری بازپرداخت خواهد شد.

   (‬اگردرخواست انصراف مشتری پس ازارسال صورت گرفته باشد هزینه های ارســال از مبـلـغ بازپرداخت کســر خواهــد گردید.)