سبد خرید سبد خرید 0
Back to top

بالم ترمیم کننده پوست صورت و بدن لاروش پوزای مدل Cicaplast حجم 40 میل

La Roche Posay Cicaplast Baume B5 40ml
بالم ترمیم کننده پوست صورت و بدن لاروش پوزای مدل Cicaplast حجم 40 میل
قیمت: 162,500 تومان
افزودن به سبد خرید

بالم ترمیم کننده پوست صورت و بدن لاروش پوزای مدل Cicaplast حجم 40 میل

La Roche Posay Cicaplast Baume B5 40ml
کشور‌ها:
شرکت‌ها:
  • بازسازی و ترمیم پوست
  • تسکین دهنده التهابات پوست
  • ضد باکتری
  • مناسب پوست های آسیب دیده و ترک خورده
  • قابل استفاده برای نوزادان، کودکان و بزرگسالان
قیمت: 162,500 تومان
افزودن به سبد خرید
درباره محصول: 

بالم ترمیم کننده پوست صورت و بدن لاروش پوزای مدل Cicaplast، ﻻﯾﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﭘﻮست ﮐﻪ در اﺛﺮ ﻋﻮامل ﺧﺎرﺟﯽ (سرﻣﺎ، ﺧﺸﮑﯽ) و ﯾﺎ ﺟﺮاﺣﺎت ﺳﻄﺤﯽ (زﺧﻢ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ) و ﯾﺎ ﺧﺮاﺷﯿﺪﮔﯽ دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ را ترمیم می کند. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ باعث افزایش ﻗﺪرت ﺑﺎزﺳﺎزی ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺧﺸﮑﯽ ﻫﺎی ﻣﻮﺿﻌﯽ، ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺷﺪن، ﺗﺮک ﺧﻮردن و ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ می شود. این محصول دارای ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮای درﻣﺎن ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﭘﻮﺳﺖ می باشد و همزمان باعث ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﭘﻮﺳﺖ، ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺧﺸﮑﯽ ﻫﺎ و اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت ﭘﻮﺳﺘﯽ می شود و به دلیل دارا بودن ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮی به خوبی از پوست ﻣﺤﺎﻓﻄﺖ می کند. این محصول ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﻮﺳﺖ ﻫﺎی آﺳﯿﺐ دﯾﺪه، ﺗﺮک ﺧﻮرده و ﺧﺸﮑﯽﻫﺎی ﻣﻮﺿﻌﯽ می باشد و قابل استفاده برای ﻧﻮزادان، ﮐﻮدﮐﺎن و ﺑﺰرﮔﺴالان است.