Back to top
تصویر افرا قنبرپور

چگونه در سفرهای دوستانه روی اعصاب هم نرویم؟


غذای خودتان را همراه داشته باشید

درست است که در عالم رفاقت این حرفها را نداریم، اما اگر از قبل قرار نبوده که غذای جمع یک جا خریداری شود، بهتر است به اندازه خودتان کنسرو و خوراکی به همراه داشته باشید تا لازم نباشد از غذای دیگران بخورید.

لوازمتان را پخش و پلا نکنید
اگر بیش از حد وسایلتان را پخش کنید، ممکن است آرامش همسفرهایتان را بگیرید.

پایه باشید، اگر نیستید جدا شوید
درباره تصمیماتی که آنقدرها هم حیاتی نیستند، یا پایه باشید و یا خودتان جدا شوید. مثال: اگر شب ها نمی توانید دیر بخوابید، بهتر است هر وقت که راحتید از گروه جدا شده و به داخل چادر بروید، به جای اینکه با تکرار جمله “خوابم می آید” لحظه های بقیه را خراب کنید.

زیاد آواز نخوانید
آواز خواندن کار لذتبخشی است و خیلی وقتها در یک جمع دوستانه از آدم می خواهند که برایشان آواز بخوانیم. اما در این مورد باید بسیار هوشمندانه رفتار کنیم. ممکن است همه ی افراد یک جمع از صدا و یا سبک خواندن ما خوششان نیاید. بنابراین تعداد آواز خواندن هایتان را محدود کنید و نگذارید کسی به خاطر رودربایستی مجبور به شنیدن صدایتان باشد.

کمک کنید!
کمپینگ یک نمونه عینی از کار گروهی است و هر کسی می تواند وظیفه ای برای خود پیدا کند تا جمع بیشتر لذت ببرد. یک نفر اطراف را تمیز می کند، یک نفر به دنبال چوب است، یک نفر آتش را به پا می کند، یک نفر آشپزی می کند و …. اینکه این وظایف عمدتا توسط یک سری اشخاص اتفاق بیفتند و شما نقشی در این اتفاقات نداشته باشید، وجهه شما را برای دوستانتان خراب می کند.