سبد خرید سبد خرید
کادو یاب
Back to top
تصویر مهسا مقدم فر

تکنیک هایی برای افزایش تمرکز حواس

اخیرا اغلب چیز ها را فراموش میکنم، تعداد اشتباهاتم زیاد شده گاهی حس میکنم دست و پایم را گم کرده ام و نمیتوانم هیچکار درستی انجام دهد. خیلی وقت ها اواسط یک کار مهم انگار فراموش میکنم یا حواسم به دیگر مسائل است! اغلب ذهن من همه جا و هیچ جا است! اگر این جملات و احوال برای شما هم آشناست از مشکل کمبود تمرکز رنج می برید. این مشکل میتواند دلایل بسیار زیادی داشته باشد، مثل: درگیری های زیاد روزانه، ناراحتی و غم، کار زیاد و پر چالش، چند شاخه شدن کار ها و... اما برای رسیدن به این تمرکز لازم است از تکنیک های افزایش تمرکز استفاده کنید. تمرین هایی که باعث می شود تمرکز و تسلطتان افزایش پیدا کند.

تمرین اول

در اولین گام یک کتاب را انتخاب کنید، خیلی فرقی ندارد چه کتابی! اولین پاراگراف کتاب را نگاه کنید و کلماتش را با چشم بشمارید، این کار را مجدد تکرار کنید تا مطمئن شوید درست شمرده اید. در روز های بعد هر روز یک پاراگراف اضافه کنید تا کل صفحه را بشمارید. توجه کنید، بدون علامتگاری و صرفا با چشم بشمارید.

تمرین دوم

از یک تا صد را بشمارید، سپس برعکس همین کار را تکرار کنید، از صد شروع تا به یک برسید.

تمرین سوم

در ذهنتان از عدد صد سه تا عدد کم کنید و پایین بیایید، 100 - 97- 94 - ....

تمرین چهارم

یک کلمه یا طرح را در ذهنتان مجسم کنید و به آن فکر کنید، سعی کنید تمام پیچ و خم های کلمه یا طرح را به یاد بیاورید و ده دقیقه به هیچ چیزی به جز اون کلمه فکر نکنید.

تمرین پنجم

یک شیء را رو به روی خودتان بگذارید و 10 دقیقه به آن نگاه کنید و صرفا به آن فکر کنید، توجه کنید فقط به آن نه هیچ چیز دیگری و نه حتی پروسه ی ساخت آن.

تمرین ششم

یک شکل هندسی را روی کاغذ بکشید و آن را به هر رنگی که دوست دارید در آورید و بعد چشمتان را ببندید و ان را مجسم کنید.

تمرین هفتم

یک شیء ساده را نگاه کنید و ده دقیقه روی آن تمرکز کنید و بعد یک کاغذ بردارید و سعی کنید تمام جرئیاتی که از آن شیء دیده اید را بکشید، نیازی نیست نقاشی خحوبی داشته باشید کافی است کل جزئیات را به یاد بیاورید.

تمرین هشتم

از یک مربی خوب یوگا کمک بگیرید و یوگا تمرین کنید.

تمرین نهم

اگر در تمام مراحل تمرین موفق بوده اید، حالا بهتر است سعی کنید فکر نکنید! به هیچ چیز فکر نکنید و بگذارید ذهنتان نفس بکشد. ابتدا از سه چهار دقیقه شروع کنید، تا به ده دقیقه برسید.

توجه داشته باشید این تمرین ها زمان بر است، پس عجله را کنار بگذارید و به ذهنتان فرصت دهید.