سبد خرید سبد خرید
کادو یاب
Back to top
تصویر مهسا مقدم فر

بدون جراحی افتادگی پلک را درمان کنید

اگر از آن دسته افراد هستید که از افتادگی پلک رنج می برید قبل از اینکه به عمل جراحی جهت از بین بردن افتادگی پلک بدون جراحی فکر کنید با این مطلب همراه باشید چرا که گاهی اوقات می توان بدون عمل جراحی و انجام دادن تمریناتی افتادگی پلک را به حداقل رساند و رفع کرد . در ابتدا باید گفت که افتادگی پلک به تدریج رفع می شود و نیازمند صرف زمان است پس صبور باشید .

تمرین اول پیشگیری و رفع افتادگی پلک

دو انگشت خود را در دو سمت شقیقه ها قرار دهید و در حین وارد کردن فشار چشم ها را باز و بسته نمایید .این تمرین را ۱۰ بار تکرار کنید .

تمرین دوم پیشگیری و رفع افتادگی پلک

صاف بنشینید و سپس به روبه رو نگاه کنید.چشم ها را باز نگه دارید و بدون حرکت سر، به بالا و پایین نگاه کنید.

تمرین سوم پیشگیری و رفع افتادگی پلک

صاف بنشینید و مانند قبل به روبه رو نگاه کنید. چشم ها را باز نگه دارید و بدون حرکت سر، به چپ و بعد به راست نگاه کنید.

تمرین چهارم پیشگیری و رفع افتادگی پلک

صاف بنشینید و چشم ها را ببندید. در همین حالت بدون حرکت سر، اول به چپ و بعد به راست نگاه کنید.

تمرین پنجم پیشگیری و رفع افتادگی پلک

در جلوی آینه انگشت اشاره را زیر دو ابرو قرار دهید و به آرای ابرو  را به سمت بالا و مخالف استخوان ابرو بکشید.اکنون پلک بالا را کمی پایین آورده و تا ۵ بشمارید و سپس پلک خود را ببندید.حالا پلک را باز کرده و تا ۶ بشمارید. این تمرین را ۳-۲ بار دیگر هم تکرار نمایید.

تمرین ششم پیشگیری و رفع افتادگی پلک

انگشتان خود را روی شقیقه ها قرار دهید و کمی چشم ها را به سمت گوش ها بکشید. چشم ها را باز و بسته کنید.۱۰-۵ بار سریعا این حرکت را انجام دهید.

تمرین هفتم پیشگیری و رفع افتادگی پلک

با آرامش و راحتی در موقعیتی مناسب بنشینید . چشم ها را باز کرده و به روبه رو نگاه کنید.حالا ابروها را بالا ببرید و همزمان، چشم ها را نیمه باز کنید. کمی صبر کنید و بعد با در گیر کردن ماهیچه های پلک و زیر ابرو، پلک ها را به سمت بالا ببرید.در مرحله دوم این تمرین ، باید بتوانید سفیدی چشم ها را بالای مردمک چشم ببینید.این تمرین را جلو آیینه به تدریج آنقدر تمرین کنید تا به آن عادت نمایید.۱۰ بار این حرکت را تکرار کنید.