سبد خرید سبد خرید
کادو یاب
Back to top
تصویر سپیده سرمدی

چطور نوع پوستمان را تشخیص دهیم؟

به صورت کلی ما چهار نوع پوست داریم :

پوست چرب

پوستی که در آن ترشحات چربی بیش از حد معمول است و خیلی زود سطح پوست چرب شده و برق می زند.

پوست خشک

پوستی که ترشحات چربی کم تر از حالت معمول است و عموما در افراد دارای پوست خشک، پوست نرمی و لطافت لازم را ندارد و حالت شکنندگی و پوست پوست دارند.

پوست معمولی

پوست معمولی پوستی است که به میزان متعادل در آن چربی ترشح میگردد.

پوست مختلط

پوست مختلط پوستی است که هر دو حالت خشک و چرب را همراه هم دارد ( نواحی خاصی چرب و نواحی دیگر خشک هستند)

برای تشخیص نوع پوست آزمایش ساده ی خانگی داریم که میتوانید آن را خیلی راحت اجرا کنید:

  1. حمام بروید و حدود بیست الی سی دقیقه در محیط مرطوب حمام کنید.
  2. پس از بیست الی سی دقیقه که به خوبی پوستتان مرطوب و مناسب شد از حمام خارج شوید و صورتتان را با حوله ای تمیز به آرامی خشک کنید
  3. دو عدد دستمال کاغذی را از وسط جدا کنید تا چهار عدد لایه ی نازک دستمال کاغذی داشته باشید.
  4. دستمال کاغذی را روی پیشانی، چانه، دو طرف گونه ها بگذارید و 5 الی 10 دقیقه صبر کنید
  5. نتیجه ی بدست آمده نشان می دهد پوست شما از چه نوعی است:

نتیجه:

  • گر روی دستمال ها لکه های چربی دیده شد شما پوست چرب دارید.
  • اگر برخی قسمت ها چرب شد و برخی خشک ماند، پوست مختلط دارید.
  • اگر چرب نشد و پوست حالت کشیدگی و پوست پوست نداشت پوست معمولی دارید.
  • اگر چرب نشد و روی پوست خصوصا گونه ها احساس کشیدگی و پوست پوست شدن داشتید پوست خشک دارید.

 در آخر با دانستن نوع پوستتان می توانید به خوبی مراقبش باشید.